Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Situatia dosarelor pentru ocuparea post vacant de farmacist primar farmacie generala

Nr. 14421/27.06.2019                      Anunt   

                                                                       

Tabel nominal privind situatia dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de farmacist primar in specialitatea farmacie generala.   

Numele si prenumele candidatului

Functia/specialitate postului scos la concurs

Dosar Complet/Incomplet

Admis /Respins

Diaconescu Alina Gabriela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Complet

Admis

Grigorescu Andreea

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Respins

 

Firtea Ioana Daniela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Incomplet

Respins

Muraru Gabriela

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Complet

Admis

Vicol Monica Cristina

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Complet

Admis

Vieru Milica

Farmacist primar in specialitatea farmacie generala

Complet

Admis

 

   Conform Ordin MS 869/2015, contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare la secretariatul unitatii.

Calendarul sustinerii concursului se va  anunta ulterior.

 

Manager                                                                     Sef Serv. RUNOS,

Ec. Cumpat Carmen Marinela                                  Ec. Axinte Dana                                         

 

(0 votes)221 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie