Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate selectie dosare concurs post infirmiera - S. Cl. Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr. 11482/14.06.2017

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de infirmiera in cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Cardiovasculara

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

COSTACHESCU ELENA

admis

2

CUFNER ELENA- CARMEN

admis

3

MIHAITA CAMELIA

admis

4

PAULET NINA- CATALINA

respins

5

RAMBU MARIANA

admis

6

SELEVESTRU RALUCA

respins

 

 

 

             

Dosarul cu nr.4 (Paulet Nina- Catalina) a fost respins din cauza faptului ca lipseste dovada vechimii in munca.

Dosarul cu nr.6 (Selevestru Raluca) a fost respins din cauza faptului ca actele nu au fost insotite de originale, conform precizarilor din anuntul de concurs.

 

Contestatiile la selectia dosarelor de concurs se primesc la secretariatul unitatii pana joi, 15.06.2017, ora 12.00.

 

 

 

 

     Secretar,

Ref de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

(0 votes)69 views