Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate selectie dosare concurs kinetoterapeut debutant- S.Cl.Recuperare Medicala Cardiovasculara

SPITALUL    CLINIC    DE    RECUPERARE     IAȘI   

 

                                                       CF:4541092, Iași,  Strada Pantelimon Halipa, nr. 14

Cont Trezorerie:RO27TREZ40621F330800XXX

Telefon : 0232 / 266044; Fax : 0232 / 252030, Email: secretariat@scr.ro;   www.scr.ro

Operator de date cu caracter personal nr. 17761
 

Nr. 20957/16.10.2017

 

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea unui post vacant de

Kinetoterapeut debutant- Sectia Recuperare Medicala Cardiovasculara

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Mentiuni

1

ANANIA RALUCA

admis

2

ANDRII ANAMARIA

admis

3

BRASOVEANU STEFAN

admis

4

CHIRILA STEFAN

admis

5

DUNCA ADRIANA

admis

6

MARDARE ANA- MARIA

admis

7

MARDARE IOANA

admis

8

MESTERU COSTEL- SERGIU

admis

9

MOVILA STEFAN

admis

10

MURARIU GEORGE- ALEXANDRU

admis

11

ODOBASU BOGDAN

admis

12

POPUTOAIA COSMINA- IOANA

admis

 

 

 

     Secretar,

Ref de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

(0 votes)256 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie