Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate proba scrisa concurs post vacant fiziokinetoterapeut- Sectia Cl. Recuperare Medicala Neurologie

Nr.14780/01.07.2019

Rezultate – PROBA SCRISA - concurs pentru ocuparea unui post vacant de fiziokinetoterapeut- Sectia Clinica Recuperare Medicala Neurologie

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba scrisa

Mentiuni

 

1

MIHALACHE ALICE- MIHAELA

69.33 pct.

admis

2

LAZARESCU CARMEN- NICOLETA

67 pct.

admis

3

HRUSTINSCHI MARINA

66.33 pct.

admis

4

PAMFIL LARISA- GEORGIANA

51.66 pct.

admis

5

DUNCA ADRIANA

39.33 pct.

respins

6

DOBROVICI CAROL

36.66 pct.

respins

7

FLOREA ELENA- ANCUTA

15 pct.

respins

8

STANISLAV ROXANA

3.3 pct.

respins

9

BALAN GEORGIANA

absent

respins

10

BARABULA MARIA- RALUCA

absent

respins

11

BUTNARU ANDREI- BOGDAN

absent

respins

12

CIBOTARU CATALIN- ANDREI

absent

respins

13

MISARCIU EMILIAN

absent

respins

14

SIMON ANCA- ELENA

absent

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventualele contestatii la proba scrisa se vor depune la Secretariatul unitatii pana pe data de 2 iulie 2019, ora 12:00.

 

COMISIA DE CONCURS:

Presedinte: Dr. Baltag Doru    

Membri:     Dr. Ignat Emilian- Bogdan

                    Fiziokinetoterapeut Bondar Teodora

 

 

   Secretar,       

Ref.de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

(0 votes)227 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie