Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate proba practica concurs 1 post kinetoterapeut deb. S. Clinica Rec.Med. Cardiovasculara

Nr.21577/25.10.2017

Rezultate - PROBA PRACTICA- concurs pentru ocuparea a unui post vacant de kinetoterapeut debutant - Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba scrisa

Mentiuni

Admis/respins

1

MURARIU GEORGE ALEXANDRU

95.66 pct.

admis

2

CHIRILA STEFAN

93.32 pct.

admis

3

MARDARE IOANA

91.66 pct.

admis

4

ANANIA RALUCA

91.32 pct.

admis

5

MESTERU COSTEL SERGIU

ABSENT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestatiile la rezultate se primesc la secretariatul unitatii pana maine, 26.10.2017, ora 12:00.

Afisat astazi, 25.10.2017, ora 14:00.

Candidatii care au obtinut cel putin 50 puncte la proba practica vor participa in data de 30.10.2017  

pentru a sustine proba interviu la Sectia Clinica Recuperare Medicala Cardiovasculara, ora 9:00.

Presedinte: Prof.Dr. Mitu Florin                                                   

Membri:     Sef lucrari Dr. Leon Constantin Maria Magdalena                   

                   Kinetoterapeut Cionovalic Gina

   Secretar,       

Ref.de spec.gr.I-Pricop Mihaela

(0 votes)257 views