Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate finale concurs post vacant asistent medical debutant PL- Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

Nr.23512/27.11.2018

Rezultate – FINALE - concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant PL- Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba scrisa

Interviu

Media

Mentiuni

 

1

DIAC LILIANA

63.33 pct.

100 pct.

81.66 pct.

admis

2

PREPELITA CARMEN

56.66 pct.

100 pct.

78.33 pct.

respins

3

IONESI DIANA- MIRELA

53.33 pct.

80 pct.

66.66 pct.

respins

4

AXENTE SILVIA

43.33 pct.

-

-

respins

5

TARALUNGA ALEXANDRA

43.33 pct.

-

-

respins

6

UNGUREANU DENISA- ADRIANA

40 pct.

-

-

respins

7

GURAU DANIELA

30 pct.

-

-

respins

8

ROTARU DANIELA

30 pct.

-

-

respins

9

VIZARU ALEXANDRU

30 pct.

-

-

respins

10

GOARNA MARIUS- MIHAIL

20 pct.

-

-

respins

11

MAZAREANU LILIANA

16.66 pct.

-

-

respins

12

SANDILA MONICA- SABINA

13.33 pct.

-

-

respins

13

TABACARU DANIELA- OLIMPIA

10 pct.

-

-

respins

14

PASTRAMA OTILIA- FLORENTINA

absent

-

-

respins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte: Dr. Ispas Varnav Plusa       

Membri:     As.med. Macovei Daniela

                    As.med.lic. Nitica Cristina

 

 Secretar,        

Ref.de spec.gr.I- Pricop Mihaela

 

(0 votes)208 views