Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate examen de promovare interna trim I 2017

 

Nr.5938/04.04.2017

 

 

                                   

 

                                    Anunt rezultat final la examenul organizat pentru  promovarea in functia de kinetoterapeut, economist si dietetician

 

Comisia  de examen numita prin decizia nr. 156/17.03.2017, anunta  rezultatul final examenului desfasurat in data de 04.04.2017 pentru promovarea in urmatoarele  functii contractuale

 

Nr. Crt.

Nume si prenume

Functia

Sectia/compartiment

Punctaj final

Admis /Respins

1

Ababei Oana

Dietetician

Serviciul Dietetica

96  pct

Admis

2

Diac Catalina Carmen

Economist I

Comp. Aprovizionare Transport

94.16 pct

Admis

3

Hirja Andrei Ionut

Kinetoterapeut

Sectia Cl. Ortopedie Traumatologie

60   pct

Admis

 

Prezentul anunt se publica la avizerul unitatii si pe site in data de 04.04.2017, ora 13:45.

Candidatii pot depune contestatii pana pe data de 05.04.2016, ora 13:45 , la secretariatul comisiei de concurs.

 

 

                                                Secretar comisie,

                                                Ec. Axinte Dana 

(0 votes)177 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie