Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Rezultate contestatii proba scrisa concurs 2 posturi vacante asistent medical debutant PL- Sectia Cl.Recuperare Medicala Cardiovasculara

Nr. 25430/13.12.2018

 

In urma analizei contestatiilor cu nr. 25273/13.12.2018, respectiv nr.25272/13.12.2018  privind rezultatele la proba scrisa a concursului pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical debutant PL in cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Cardiovasculara, Comisia de solutionare contestatii numita prin Decizia nr.326/19.11.2018 a admis contestatiile respective.

Rezultatele finale la proba scrisa a concursului pentru cele doua posturi vacante de asistent medical debutant PL in cadrul Sectiei Clinice Recuperare Medicala Cardiovasculara - dupa recorectarea tezelor sunt urmatoarele:

 

Nr.crt.

Nume, prenume candidat

Proba scrisa

Proba scrisa (dupa contestatii)

Mentiuni

 

1

UNGUREANU DENISA- ADRIANA

49.44 pct.

43.33 pct.

respins

2

COCA MIHAELA

47.77 pct.

66.66 pct.

admis

           

 

 

 

 

 

 

 

Candidatii care au obtinut peste 50 puncte la proba scrisa si au fost declarati admisi, se pot prezenta la proba practica.

 

Comisia de contestatii:

 

Presedinte: Dr. Baltag Doru

 

Membri:  As.med. Filip Monica

            

                As.med.lic. Mihai Dana

 

 

 

 

Secretar: Pricop Mihaela

 

(0 votes)228 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie