Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt selectie dosare pentru ocupare posturilor de medici publicate in Viata Medicala nr. 51-52/21.12.2018

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

                                                                                                Abrobat,

                                                                                                Manager

                                                                                    Ec. Cumpat Carmen Marinela

                                                        

                                                         ANUNT

    Selectia dosarelor de inscriere depuse, pana la data de 04.01.2019, in vederea participarii la concursul de ocupare pentru posturile de medici publicate in ziarul “ Viata Medicala” nr. 51-52/21.12.2018.

Numele si prenumele candidatului

Functia/specialitate postului scos la concurs

Dosar Complet/Incomplet

Admis/Respins

Popa Nicoleta

Medic primar-Medicina de Laborator

Incomplet

respins

Arbune Iulia

Medic specialist- Recuperare, medicina fizica si balneologie

Incomplet

respins

Zaharia Carmen Elena

Medic specialist-Recuperare, medicina fizica si balneologie

Incomplet

respins

Danielescu Lidia Genoveva

Medic primar –Radiologie si Imagistica medicala

Incomplet

respins

 

 

     Dosarele pot fi completate in termen de 5 zile lucratoare. Ulterior expirarii acestui termen nu se admit completari ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

     Contestatiile privind dosarele respinse se adreseaza, in termen de doua zile lucratoare din momentul afisarii, conducatorului unitatii care are obligatia de a le solutiona in termen de 2 zile lucratoare de la depunere.

Afisare rezultate contestatii si finale:14.01.2019.

                                                           

                                                                                        Sef Serv. RUNOS,

                                                                                        Ec. Axinte Dana

                                                        

 

 

(0 votes)328 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie