Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt rezultate proba scrisa farmacist primar

Nr. 17198/25.07.2019                                   

                                             CATALOG PROBA SCRISA

   La concursul organizat in data de 25.07.2019 in vederea ocuparii unui post de farmacist primar  in specialitatea in cadrul FARMACIEI  .

NR. CRT.

Nume, prenume candidat

Postul pentru care a solicitat inscrierea la concurs

Punctaj proba scrise

Rezultatul Probei Scrise

( Admis/Respins)

Denumirea postului

Locul de munca

1.

VICOL MONICA CRISTINA

Farmacist primar

Farmacie

( circuit Inchis)

55.48 pct.

RESPINS

2.

DIACONESCU ALINA GABRIELA

Farmacist primar

Farmacie

( circuit Inchis)

32.64 pct.

RESPINS

3.

VIERU MILICA

Farmacist primar

Farmacie

( circuit Inchis)

20 pct.

RESPINS

4.

MURARU GABRIELA

Farmacist primar

Farmacie

( circuit Inchis)

ABSENT

RESPINS

Ordin 869/2015 Art. 11 (1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.

Presedinte comisie de concurs,

Prof. Univ. Dr. Veronica Bild

 

(0 votes)310 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie