Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt rezultate finale concurs medic primar medicina de laborator

 

 

 

 

Nr.4244/25.02.2018                                                    Catalogul definitiv

   La concursul organizat in data de 18.02.2019 in vederea ocuparii unui post de medic primar  in specialitatea medicina de laborator   in cadrul Laboratorului Analize Medicale .

NR. CRT.

Nume, prenume candidat

Postul pentru care a solicitat inscrierea la concurs

Punctaj Anexa 3

Punctaj Proba scrisa

Punctaj proba practica

Punctaj total

Rezultatul Concursului Promovat/Nepromovat

Denumirea postului

Locul de munca

2.

POPA NICOLETA

Medic primar medicina de laborator

Laborator Analize Medicale

49.77 pct.

94.16 pct.

100 pct.

243.93 pct.

Promovat

 

Nota: In termen de 2 zile lucratoare de la comunicarea rezultatelor, se pot depune contestatii in scris, la sediul Spitalului Clinic de Recuperare Iasi..

Presedinte comisie de concurs,

Sef Lucrari Dr. Cobzaru Roxana

 

                                                                                   

(0 votes)182 views

Pachetul de servicii

TELEMEDICINA

 

 

Ortopedie-traumatologie, Oto - Rino - Laringologie Chirurgie, Neurologie Recuperare neuromotorie Recuperare cardio-pulmonara Neurologie