Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori care se interneaza in Clinica ORL;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / bilet de internare semnat de medicul din ambulator sau medicul de familie si vizat de medicul de garda al clinicii in care urmeaza sa se interneze;
 • cardul de sanatate;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul), sau dovada de asigurat din aplicatia SIUI, daca este cazul.
 • in cazul in care asiguratul este salariat va prezenta adeverinta de salariat cu numarul de zile de concediu medical efectuat in ultimele 12 luni.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea.La externare se foloseste cardul de sanatate al pacientului.

Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Clinici

Sectia Clinica ORL

 

Şef de secţie: Conferențiar Dr. Luminiţa Rădulescu, Medic primar ORL

tel.: 0232266044, int.:138

 

Personal medical:

 Dr. Bogdan Cavaleriu, medic primar ORL

Dr. Marțu Cristian, medic primar ORL

Dr. Cobzeanu Bogdan Mihail, medic specialist ORL

Dr. Narcis Andrioaie - medic primar ATI

Dr. Bulei Alina- medic specialist ATI

 As. sefa Monica Filip;

Activitatea clinicii este orientată spre cele trei direcţii tradiţionale ale unităţilor de învăţământ superior medical: activitatea didactică, activitatea ştiinţifică şi editorială si activitatea de asistenţă medicală.

 

Activitatea didactică constă din:

 

a. Învăţământul cu seriile de studenţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" lași, Facultatea de Medicină Dentară din anul V și cu studenții secției de Audiologie și Audioprotezare anii ll şi III.

 

b. Învăţământul post universitar, ce imbrăcă mai multe aspecte:

- cursuri şi stagii clinice cu rezidenţii;

- cursuri postuniversitare susţinute la nivelul clinicii cu medicii specialişti şi primari;

- participarea ca lectori la cursurile de perfecţionare.

 

c. Pregătirea prin doctorantură în cadrul careia au fost susţinute numeroase teze de doctorat, alţi 6 doctoranzi aflându-se în diverse stadii de pregătire.

 

Activitatea ştiinţifică şi editorială se concretizează în:

 

- teme de cercetare, in desfăşurare, cuprinse in planul tematic al clinicii, in cadrul CNCSIS (SANAM si MEDISEN);

 

- numeroase articole publicate în revistele medicale din ţară şi străinătate;

 

- participarea la consfătuiri, simpozioane, congrese naţionale;

 

- participarea la congrese internaţionale şi la schimburi de experienţă în centre universitare din străinatate;

- editarea unor lucrări de specialitate (teze, monografii, tratate, capitole în cărţi) organizarea unor manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională.

 

 Activitatea  asistenţă medicală, ca activitate integrata cotidiană, se desfăşoară în cadrul unor 5 compartimente încadrate cu medici cu un grad înalt de calificare:

 

- Compartimentul ORL;

- Compartimentul ORL pediatrie;

- Compartimenul de Implant Cohlear;

- Compartimentul de Audiologie și Vestibulogie;

- Compartimentul de ATI.

 

Servicii medicale efectuate:

 

- Chirurgia tumorilor ORL;

- Chirurgielaser;

- Microlaringoscopie suspendată;

- Cofochirurgie; 

- Chirurgieendoscopică rino-sinusală;

- Chirurgia exobazei;

- lmplante auditive (Implant Cohlear. BAHA, Vibrant Soundbridge);

- Audiologie-vestibulogie clinic.

Menţionăm de asemenea desfăşurarea în cadrul clinicii a unor programe nationale de sănătate (Subprogramul 1.3 de Sănătatea Femeii şi Copilului-obiectivul 12: Depistarea precoce a surditații la nou născut, Programul P IV de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile- Implant Cohlear și proteze auditive implantabile).

IMPLANTUL COCHLEAR

INDICAŢII

Adulți

 

- 18 ani şi peste (nu există limită de vârstă) cu surditate câştigată;

- Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă sau cofoza;

- Fără sau cu beneficiu minim cu aparate auditive convenţionale timp de 6 luni;

- Motivat;

- Fără contraindicatii anatomice sau medicale.

 

COPII (cu surditate congenitală)

 • Începând de la 12 luni - ideal până la 4 ani;

 • Hipoacuzie neurosenzorială bilaterala profundă de la 90 dB sau cofoză;

 • Trebuie să poarte aparatul auditiv; Trebuie să fie înscris într-un program de reabilitare a vorbirii;

 • Fără contraindicaţii medicale şi anatomice; 

 • Parinți motivati.

 

CONTRAINDICAŢII

 

 • Pierdere auditivă parţială;

 • Neurofibromatoza II, disfuncție cerebrală organică. aşteptări nerealiste;

 • Inflamatia urechii medii activă sau cronică pânã la vindecare;

 • Agenezie cochleară documentată prin Cf sau lipsa nervului auditiv documentatãprin RMN;

 • Displazia nu e neaparat o contraindicație. dar consimţământul informat este obligatoriu;

 • Evidarea mastoidiană;

 • Cochiee osificată;

 • Otoscleroza avansată.

 

(0 votes)50910 views