Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm sa vizitați www.fonduri-ue.ro

Conditii de internare

Acte necesare:

Internarea in spital se face pe baza urmatoarelor acte:

 • buletin sau carte de identitate;
 • certificat de nastere in cazul copiilor minori;
 • bilet de trimitere - model unic de bilet de trimitere pentru servicii medicale clinice / billet de internare;
 • document ce dovedeste calitatea de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie personal, adeverinta de somaj, adeverinta de elev, adeverinta de asigurat emisa de CAS in care isi are domiciliul pacientul).
 • pana la data implementarii cardului national de asigurari sociale de sanatate, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat se solicita, numai daca, urmare a interogarii aplicatiei instalata pe site-ul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la adresa http://www.cnas.ro/despre-noi/interfata-siui-online , persoana respectiva apare ca neasigurata sau nu se regaseste in baza de date. In cazul in care persoana apare ca asigurata furnizorii de servicii medicale au obligatia de a lista si arhiva rezultatul interogarii.

Externarea pacientului se face de catre medicul curant si se va comunica pacientului cu cel putin 24 de ore inainte. Medicul curant va completa Biletul de externare si scrisoarea medicala in care va consemna diagnosticul la externare, starea pacientului, tratamentul medical, indicatii privind regimul alimentar, data controlului medical si numarul de zile de concediu medical(dupa caz).In cazul externarii pacientului la cerere, i se va explica riscurile la care se poate expune. Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare a pacientului, iar acesta este pus sa semneze ca a solicitat externarea. Documentele care se elibereaza pacientului la externare:

 • Bilet de externare;
 • Scrisoare medicala;
 • Certificat de concediu medical(dupa caz);
 • Adeverinta medicala(dupa caz);
 • Reteta medicala;
 • Decont de cheltuieli.

 

Noutati

Anunt vanzare prin licitatie publica cu strigare deseuri fier

...

Anunt concurs post infirrmiera, perioada nedeterminata in cadrul Clinicii Neurologie

07.04.2015

...

Anunt concurs post ingrijitoare, perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriu pentru sportivi

07.04.2015

...

Anunt concurs post asistent medical perioada nedeterminata Clinica Reumatologie

25.03.2015

...

Anunt concurs post asistent medical perioada determinata Audiologie

24.03.2015

...

Anunt concurs operator control date Farmacie

17.03.2015

...

ANUNT CONCURS ASISTENT MEDICAL DEBUTANT MEDICINA MUNCII

18.12.2014

...

ANUNT POST ASISTENT MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL SECTIEI MEDICINA MUNCII

09.12.2014

...

Post de asistent medical debutant in cadrul Serviciului Primire Bolnavi

09.12.2014

...

Anunt concurs post inginer

18.11.2014

...